Klantendienst

Extra informatie

FAQ

1. Hoe moet ik retourneren?

Voor het aanmelden van een retourzending dient u eerst contact op te nemen met ons via info@mediumcollege.be. Vergeet hier zeker niet uw bestelnummer en de naam van het product te vermelden.

 

Van zodra u het product retour mag sturen, kan u dit op de door u gekozen verzendwijze doen. U kan ook steeds de artikelen binnen brengen in onze fysieke winkel.

 

Van zodra wij het artikel in goede staat ontvangen hebben. Zullen wij de retour behandelen binnen de 14 werkdagen.

 

Voor meer informatie zie artikel 4: herroepingsrecht in de algemene voorwaarden. 

2. Met welke betaalmiddelen kan ik op de webshop betalen?

Op de webshop kan er betaald worden met bankcontact, visa-kaart, Paypal, KBC-betaalknop, belfius-directnet, creditcard, Sofortbanking en vouchers/kortingscodes.

 

Je kan ook steeds kiezen om je bestelling cash te betalen bij afhaling in de fysieke shop.

3. Wat is de levertijd van mijn bestelling?

Wij streven ernaar om een bestelling binnen de 2 à 3 werkdagen geleverd te krijgen. Echter is dit afhankelijk van de verzendmaatschappij.

 

Voor meer informatie zie levering-en verzendswijze in de algemene voorwaarden.

4. Is dit wel iets voor mij?

Voel je je aangetrokken tot de spirituele wereld, en wil je je horizonten verbreden of werken aan jezelf met het doel om anderen te helpen, dan ben je de geknipte persoon

5. Is er voorkennis vereist?

Voor de meeste workshops en opleidingen niet, interesse in het onderwerp van uw keuze is meer dan voldoende. De lessen worden ook zeer begrijpelijk gegeven zodat iedereen meekan

Indien er wel voorkennis vereist is, staat dit uitdrukkelijk vermeld bij de desbetreffende workshop of opleiding.

6. Wat heb ik nodig om online lessen te volgen?

Een PC, laptop, tablet of smartphone met internetverbinding zijn is noodzakelijk. Hoe groter het scherm, hoe makkelijker natuurlijk. Klik op de link die je word bezorgd en je komt in de Zoomomgeving in je gekozen les

7. Hebben jullie advies in verband met de werkingen van edelstenen?

De werkingen van de edelstenen staan steeds bij de edelstenen vermeld.
Heeft u toch nog specifieke vragen of vindt u niet wat u zoekt kan u altijd contact opnemen met onze kristalexpert via jens@mediumcollege.be

 

Daarnaast staat onze kristalexpert ook voor u klaar in de fysieke winkel op

Maandag tem vrijdag: 11.00 – 17.30

Zaterdag: 10.00 – 18.00

8. Met welke betaalmiddelen kan ik in de shop betalen?

In de shop kan er betaald worden met cash, bankcontact, visa-kaart en de doe es genk-kaart.

9. Zijn de stenen natuurlijk of mensgemaakt?

Wij streven ernaar om steeds de beste kwaliteit aan edelstenen en mineralen aan te bieden. Echter bij sommige stenen is het niet mogelijk een natuurlijke variant aan te bieden. Dit wordt dan op de productpagina duidelijk vermeld.

10. Hoe kan ik mijn stenen reinigen?

Er zijn verschillende manieren om stenen te reinigen en op te laden. Wij verkiezen de methode met hematiet (ontladen) en bergkristal (opladen) split stenen.

 

Voor meer info kan u altijd een kijkje nemen op onze blog pagina of contact opnemen met onze kristalexpert via jens@mediumcollege.be

Klantendienst

De klantendienst van MediumCollege-Shop is bereikbaar op het telefoonnummer +32 89 24 57 50, via e-mail info@mediumcollege.be op of per post op het volgende adres Molenstraat 1 bus 21, 3600 Genk. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

MediumCollege BV
               Weg naar As 9 bus 2, 3600 Genk
               Info@mediumcollege.be
               089 245750
               BTW-nummer: BE0759654609

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van MediumCollege-Shop, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Molenstraat 1 bus 21, 3600 Genk, (hierna MediumCollege-Shop) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van MediumCollege-Shop moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MediumCollege-Shop aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MediumCollege-Shop niet. MediumCollege-Shop is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MediumCollege-Shop is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MediumCollege-Shop. MediumCollege-Shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

 

 

 

Artikel 3: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van MediumCollege-Shop.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MediumCollege-Shop te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 4: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij MediumCollege-Shop.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant MediumCollege-Shop, Molenstraat 1 bus 21, 3600 Genk , 0032 89 24 57 50, info@mediumcollege.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan MediumCollege-Shop heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan MediumCollege-Shop, Molenstraat 1 bus 21, 3600 Genk.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt MediumCollege-Shop zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal MediumCollege-Shop alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat MediumCollege-Shop op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan MediumCollege-Shop wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door MediumCollege-Shop geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

MediumCollege-Shop betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop MediumCollege-Shop geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

Artikel 5: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de MediumCollege-Shop klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan MediumCollege-Shop.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant MediumCollege-Shop zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover MediumCollege-Shop beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt MediumCollege-Shop zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door MediumCollege-Shop om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 8: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van MediumCollege-Shop. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 9: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 10: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN MEDIUMCOLLEGE BV – BE 0759.654.609 – GENK (3600) versie 2.0

Wie zijn wij?

MediumCollege

 • Weg naar As 9 bus 2 3600 Genk
 • Molenstraat 1 bus 21 3600 Genk

Aangezien wij voldoen aan de GDPR/AVG – Wetgeving die van kracht is sinds 25/05/2018, presenteren wij u deze privacyverklaring.

Mochten er desondanks nog vragen zijn na het lezen van deze verklaring, kan u steeds onze functionaris voor gegevensbescherming of DPO (Data Protection Officer) contacteren via deze weg: info@mediumcollege.be

WAT:
Hierin leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, wat uw rechten zijn, hoe je deze kan laten gelden, enz.

Gebruikte termen:

Persoonsgegevens: hiermee bedoelt de GDPR/AVG alle info die een natuurlijk persoon, direct of indirect zou kunnen identificeren. Verder aangeduid als “gegevens.” Het gaat dus NIET over bedrijfsgegevens!!

Verwerken: persoonsgegevens verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschiking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

WELKE:
Wij verwerken volgende persoonsgegevens van u:

Naam, adres, telefoonnummer en/of gsm-nummer en e-mailadres

Deze gegevens zijn bij ons terecht gekomen door:

 1. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • uitvoering van de afgesloten overeenkomst,
  • het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven,
  • reclame- en/of marketingdoeleinden
  • aanvulling van het klantenbestand van het MediumCollege

Wij verzamelen geen gegevens op enige andere wijze.

DOEL:
Dit doen wij met als doel om met u in contact te komen of te blijven aangaande te leveren diensten en/of goederen, het opvolgen van geleverde diensten en/of goederen of om op al uw vragen te kunnen antwoorden. Dit is een precontractuele of contractuele relatie.

Mochten wij per uitzondering toch andere persoonsgegevens van u privé ontvangen, dan zal dit enkel gebruikt worden voor 1 welbepaald doel en slechts tijdelijk bewaard.

BEWARING:
Wij zullen uw gegevens bijhouden zolang u gebruikt maakt van onze internet applicatie en zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben om u een bepaalde dienst of product te kunnen aanbieden.

Meer bepaald:

 • Handelsboeken: 7 jaar in originele of elektronische vorm waarbij de bewaringstermijn ingaat vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de sluiting van het boekjaar. Hier volgen wij Artikel III.86 Wetboek van Economisch Recht en artikel 9 van het K.B. van 12/09/1983 tot uitvoering van de wet van 17/07/1975 op de boekouding van de onderneming.
 • Rechtvaardigende bescheiden: 7 jaarin originele of elektronische vorm waarbij de bewaringstermijn ingaat dat volgt op de sluiting van het boekjaar. Hier volgen wij Artikel II.86 Wetboek van Economisch Recht.
 • Bescheiden die niet als bewijs tegenover derden dienen: 3 jaarin origineel of afschrift waarbij opnieuw Artikel III.86 van het Wetboek van Economisch Recht geldt.

BEVEILIGING:
Voor deze verwerking nemen wij de gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens optimaal te beschermen rekening houdend met de aard van de gegevens en de hiermee gepaard gaande risico’s. Wij bewaren geen bijzondere persoonsgegevens en hebben volgende maatregelen in voege voor de beveiliging van uw gegevens:

 • De computers waarop gegevens verwerkt worden zijn standaard beveiligd met een gebruikersnaam en een complex wachtwoord.
 • Om gegevensverlies te vermijden bij verlies van de computers, maken wij dagelijks back-ups naar een versleutelde cloud-omgeving.
 • Alle wachtwoorden worden beheerd door Kaspersky wachtwoord manager en in de cloud-omgeving opgeslagen.
 • Onze medewerkers zijn volledig ingelicht ivm het veilig omgaan met uw persoonsgegevens en zijn door hun arbeidsovereenkomst tot geheimhouding gehouden.
 • Er worden geen gegevens op papier bijgehouden gezien de mogelijkheid van online registratie en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Het verleden leert ons dat geen enkel risico volledig wordt vermeden en mochten wij op de hoogte zijn van ongeoorloofde toegang tot onze IT-systemen of onrechtmatige wijziging, beschadiging of mogelijk verlies van uw gegevens, zullen wij onmiddellijk alle nodige maatregelen treffen om dit risico tot een minimum te beperken en in de toekomst te vermijden. Hierdoor zal ook de mogelijke schade voor u zeer beperkt blijven.

DOORGIFTE:
Aan volgende partijen geven wij uw gegevens door en dit voor onderstaande vermelde doelen;

 • De boekhouder om te voldoen aan onze wettelijke eisen van boekhouding;
 • Voor werknemers: Het sociaal secretariaat met als doel de loonberekening;
 • De leverancier van deze applicatie met als doel de beveiliging en de werking van deze internet applicatie te verzekeren.

P.S. Het gaat hierbij enkel om uw algemene persoonsgegevens en deze zullen niet doorgegeven worden aan organisaties en of personen voor marketingdoeleinden.

Voor andere partijen geldt dat wij dit enkel doen na uitdrukkelijke  toestemming van u of in opdracht van u.

Met boven vermeldde partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten waarin bepaald wordt dat ook zij zich dienen te richten naar de GDPR/AVG richtlijnen.

Ten alle tijden zullen wij waken over het feit dat uw persoonsgegevens NIET buiten de EER opgeslagen zullen worden zonder een degelijke garantie van eventueel betreffende partijen, dat ook zij volledig voldoen aan de GDPR/AVG wetgeving.

UW RECHTEN:
Hieronder volgt een opsomming van uw rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, of deze van toepassing is/zijn en hoe u deze kan laten gelden:

 • Inzage: U heeft recht om inzage te vragen over welke gegevens wij van uw bezitten en mochten er fouten of onvolledigheden zijn, vragen tot rechtzetting, aanvulling en zelfs verwijdering.
 • Opgelet!:Indien u om verwijdering vraagt kan dit enkel maar uitgevoerd mits wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor andere redenen dan aangehaald in onze doel omschrijving punt 3.

Denk hierbij vooral aan fiscale en sociale wetgeving.

 • Overdraagbaarheid: Indien u van dienstverlener wil veranderen zullen wij uw persoonsgegevens in een digitaal leesbaar standaardformaat, aan de nieuwe organisatie overhandigen.
 • Bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Aangezien wij dit niet uitvoeren is dit ook niet van toepassing.
 • Bezwaar tegen gegevensverwerking: Deze is enkel van toepassing indien uw gegevens gebruikt worden voor direct marketing maar aangezien wij ook dit niet uitvoeren is dit dus niet van toepassing.
 • Recht op transparantie: U wordt geïnformeerd over de inhoud van deze privacyverklaring via deze link, als bijlage bij elk elektronisch contact en zichtbaar geplaatst in onze kantoren.

Op eenvoudige aanvraag kan u een afschrijft bezorgd worden.
Al u 1 of meerdere van deze rechten wil laten gelden gelieve dit dan schriftelijk aan te vragen met als bewijs van uw dubbele Opt-In verificatie per email en wij zullen binnen 30 dagen hierop reageren.

KLACHTEN:
Mocht u niet akkoord gaan met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, uw rechten respecteren of deze privacyverklaring, laat het ons eerst weten zodat wij hierop gepast kunnen reageren

U kan altijd klacht indienen bij de Gegevens-beschermingsautoritiet = GBA (de oude Privacycommissie) via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 of via mail aan contact@apd-gba.be of telefonisch op 02/274.48.00

VARIA:
Deze privacyverklaring treedt in werking op 28 januari 2019, nl. op hetzelfde moment als de web applicatie online wordt weergegeven.
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Cookieverklaring

COOKIEVERKLARING

De internetpagina’s van [ Mediumcollege BV] gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.
Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en -servers de individuele browser van het datasubject onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan [ Mediumcollege BV] de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

 • Om uw gebruik van onze website te vereenvoudigen, worden zowel technische en sessiecookies gebruikt. Deze cookies zijn dan ook strikt noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld geen toegangsgegevens in te voeren telkens wanneer de website wordt bezocht, omdat deze wordt overgenomen door de website en de cookie wordt dus opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker.

Alle overige cookies worden uitsluitend geïnstalleerd/geactiveerd na uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming tijdens uw eerste bezoek van de website. Deze toestemming kan algemeen worden uitgedrukt, bijvoorbeeld als reactie op de cookiebanner. Uw toestemming wordt getraceerd voor andere en toekomstige bezoeken aan de website. U hebt als gebruiker steeds het recht om uw uitdrukkelijke toestemming geheel of gedeeltelijk in te trekken.
Aangezien cookies persoonsgegevens zijn, wordt de verwerking ervan beheerst door onze Privacyverklaring. Door akkoord te gaan met ons cookiebeleid, geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens (m.n. de cookies) conform onze privacyverklaring te verwerken.

Raadpleeg voor meer informatie over cookies www.allaboutcookies.org of www.youronlinechoices.eu.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

[ Mediumcollege BV] maakt gebruik van de volgende cookies:
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Ierland. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google Adwords – indien dit door jullie gebruikt wordt.

[ Mediumcollege BV] heeft Google AdWords geïntegreerd op de website. Google AdWords is een service voor internetadvertenties waarmee [ Mediumcollege BV] advertenties in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine en in het advertentienetwerk van Google kan plaatsen. Google AdWords staat een ons toe om vooraf bepaalde zoekwoorden vooraf te definiëren met behulp waarvan een advertentie in de zoekresultaten van Google pas dan wordt weergegeven, wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een zoekwoordrelevant zoekresultaat op te halen. In het Google Advertising Network worden de advertenties op relevante webpagina’s verspreid met behulp van een automatisch algoritme, rekening houdend met de eerder gedefinieerde trefwoorden.


Het doel van Google AdWords is de promotie van onze website door het opnemen van relevante advertenties op de websites van derden en in de zoekresultaten van de zoekmachine Google en een invoeging van advertenties van derden op onze website.


Als een betrokkene onze website bereikt via een Google-advertentie, wordt een conversiecookie opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene via Google. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te controleren of bepaalde subpagina’s, bijvoorbeeld het winkelwagentje van een online winkelsysteem, zijn opgeroepen op onze website.


De gegevens en informatie die worden verzameld door het gebruik van de conversiecookie, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website te maken. Deze bezoekstatistieken worden gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties is bediend om het succes of de mislukking van elke AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die de betrokkene zou kunnen identificeren.


De conversie-cookie slaat persoonlijke informatie op, bijvoorbeeld de internetpagina’s die door de betrokkene worden bezocht. Telkens wanneer we onze internetpagina’s bezoeken, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang gebruikt door de betrokkene, doorgestuurd naar Google in Dublin (Ierland). Deze persoonlijke gegevens worden door Google in Ierland opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

 

Betalen-Betaalmethodes

Artikel 1: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief alle verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. BTW zit steeds verrekend in de getoonde particuliere prijs.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.  De leveringskost word standaard vastgelegd op 5,95 EURO. Enige afwijking van deze prijs zal steeds vermeld worden bij het afrekenen van de bestelling.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 2: Online aankopen

De klant dient zijn aankopen te bevestigen door eerst de aankopen toe te voegen aan zijn winkelwagentje. Hierna dient de klant de noodzakelijke gegevens op te geven die het mogelijk maken om zijn bestelling correct op te sturen. Eens dit gebeurt is zal de klant 1 van de verschillende betaalmethodes, zoals hieronder omschreven, dienen aan te duiden om zo tot betaling over te gaan. Eens de betaling correct is afgerond is de bestelling geplaatst en zal MediumCollege-Shop, indien rederlijke wijze mogelijk, overgaan tot het leveren van de bestelde producten.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • betaling ter plaatse in de shop (enkel bij afhaling), dit zowel cash, doe es genk kaart en boven genoemde betaalmethodes
 • Betaling in schijven (Enkel voor specifieke evenementen) uitsluitend met een kredietkaart/Visa Kaart.

MediumCollege-Shop is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Levering en verzendwijze

Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt MediumCollege-Shop hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport. Van zodra wij met het order bezig zijn ontvangt de klant een mail met de boodschap dat we het order goed hebben ontvangen en dat we het pakketje aan het klaarmaken zijn voor verzending. Van zodra het order verzonden is, ontvangt de klant de melding via mail dat zijn/haar order verzonden werd. Leveringstermijn is afhankelijk van B-post (BE) of DPD (NL). Wij werken samen met deze verzenddiensten, zij streven ernaar de binnen- en buitenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

De levering gebeurt door Bpost (BE) of DPD (NL), wij streven ernaar een pakket ten laatste na 4 werkdagen geleverd te zien. Echter is dit geen garantie.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan MediumCollege-Shop.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de MediumCollege-Shop was geboden.

Kernbeding school of life

Bij het aanvinken van “Ik heb de algemene voorwaarden en het kernbeding school of life (voor opleidingen) gelezen en ga hiermee akkoord” gaat u akkoord met de onderstaande toelichtingen en voorwaarden:

 1. Vanuit uiterste zorgvuldigheid worden de lessen/evenementen voorbereid en gegeven. Onder geen beding kunt u ons verantwoordelijk stellen voor teleurstellende resultaten of negatieve belevenissen (gevoelens), mocht de opleiding of het evenement u niet brengen wat u ervan verwacht had. Op deze basis is er geen restitutie van geld mogelijk.
 2. Gemiste lesdagen kunnen enkel ingehaald worden in uitzonderlijke gevallen en in onderling akkoord. Het is ook enkel mogelijk als de gemiste lessen in het volgende lesseizoen opnieuw gepland staan. Mocht inhalen niet lukken dan is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
 3. De organisatoren en docent(en) heeft(hebben) het recht bij ziekte of onvoorziene omstandigheden de lessen of evenementen te verschuiven dan wel in te halen, of – in geval van overmacht – over te dragen aan een collega.
 4. Het MediumCollege behoudt zich het recht voor om van leslocatie of lesruimte te veranderen gedurende een workshop of opleiding.
 5. Bij onvoldoende inschrijvingen mag het MediumCollege de lessen of evenementen uitstellen, annuleren of in uitzonderlijke gevallen de duur van de opleiding of lessen inkorten op maat van het aantal deelnemers. Bij annulatie zal het MediumCollege de inschrijvingsgelden van betreffende workshop, opleiding of evenement binnen de 30 dagen terugstorten aan de betrokken personen.
 6. Indien u verhinderd bent om een les bij te wonen, vragen wij u om uw persoonlijke docent te informeren per sms-bericht, zodat wij tijdig en indien nodig de lesinhoud kunnen aanpassen.
 7. Tijdens de duur van de workshop/opleiding kunt u altijd bij ons terecht met vragen over uw vorderingen of les-gerelateerde inhoud, niet voor consulten. Voor privé vragen dient u een aparte afspraak te maken.
 8. Om ieders privacy te kunnen garanderen, is het tijdens de lessen of evenementen ten strengste verboden om video- en/of geluidsopnamen te maken zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het MediumCollege. Elke overtreding kan worden bestraft met tijdelijke of volledige uitsluiting van de lessen of evenementen, zonder de mogelijkheid restitutie van de lesgelden te verkrijgen. Uitzending of publiekelijke vertoning van opgenomen lesmateriaal van het MediumCollege zal worden vervolgd en bestraft met een minimum van 500 euro.
 9. Indien u voortijdig stopt met een workshop/opleiding dan blijft u wel verplicht om de totale kost voor de workshop/opleiding te voldoen. U conformeert zich als student of deelnemer aan het MediumCollege voor de duur van de workshop/opleiding/evenement.
 10. In geval van overmacht heeft het MediumCollege het recht om de lessen online te laten doorgaan.
 11. Indien u zich ingeschreven heeft en wenst te annuleren dan kan dit enkel schriftelijk via een e-mail naar info@mediumcollege.be. Afhankelijk van het tijdstip van annulatie gelden volgende voorwaarden:
  – Meer dan 30 dagen voor de start: 30% van het totaalbedrag blijft verschuldigd of, indien betaling in schijven werd aangevraagd (enkel mogelijk bij lang lopende opleidingen – zie betalingsvoorwaarden) blijft het voorschot verschuldigd.
  – 30-21 dagen voor de start: 50% van het totaalbedrag blijft verschuldigd
  – 20-11 dagen voor de start: 75% van het totaalbedrag blijft verschuldigd
  – 10 dagen of minder voor de start: het volledige totaalbedrag blijft verschuldigd

Betalingsvoorwaarden:

 • Uw Inschrijving
  Van het ogenblik dat wij uw inschrijving hebben ontvangen, wordt u beschouwd als cursist of deelnemer en bent u ons het volledige lesgeld voor de aangevraagde opleiding(en) of evenementen verschuldigd. Annuleren kan onder voorwaarden van punt 9 van het kernbeding (zie vorige paragraaf).
 •  

Wanbetaling

Mochten er problemen zijn waardoor u uw betalingsverplichting niet of niet tijdig kunt nakomen dan vragen wij u ons hieromtrent te contacteren. Binnen onze mogelijkheden zoeken we dan naar een oplossing.
Bij het niet respecteren van de betalingstermijnen, vervalt de mogelijkheid om gespreid te betalen en wordt het totaalbedrag ineens opeisbaar. Daarnaast zullen nalatigheidsintresten, conform de nalatigheidskosten, worden toegepast.
Wij behouden ons ook het recht voor om u – in geval van wanbetaling – de toegang tot de lessen of evenementen te ontzeggen zonder u hiervoor te compenseren.
Wij wijzen u erop dat de betalingsverplichting ingaat op het moment van inschrijving.

Verwijlintresten

Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten verschuldigd die gelijk zijn aan de wettelijke tarieven. Bovendien bent u dan bijkomend een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag.

Betwistingen

Betwistingen dienen ons ter kennis gesteld te worden uiterlijk binnen de termijn van acht dagen na factuurdatum. De betwisting dient schriftelijk en aangetekend te worden verstuurd naar MediumCollege, Molenstraat 1/21, 3600 Genk.
In dit geval zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Voer uw e-mailadres in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief

Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping